Iso9001-2008

 • ISO 9001 Wikipedia
  OverzichtISO 9001:2015 standaardInleidingGeschiedenisVoorgaande versiesCertificatieZie ookLiteratuur

  Op 23 september 2015 is de nieuwe versie van de ISO 9001 gepubliceerd, dit is 8 dagen na de publicatie van ISO 14001(15 september). In Nederland heet de norm officieel NEN-EN-ISO 9001:2015. Deze versie is de opvolger van de ISO 9001-norm uit 2008. Beide normen kunnen bij certificatie nog tot medio september 2018 naast elkaar worden gebruikt. Vanaf september 2018 (drie jaar na de publicatie van ISO 9001:2015) zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig. De nieuwe norm is gebaseer

 • Wikipedia · Tekst onder CC-BY-SA-licentie
 • ISO ISO 9001:2008 Quality management

  12-5-2014· ISO 9001:2008 specifies requirements for a quality management system where an organization. needs to demonstrate its ability to consistently provide product that meets customer and applicable statutory and regulatory requirements, and

 • Categorie: w
 • ISO ISO 9000 family Quality management

  2-10-2019· ISO 9001:2015 sets out the criteria for a quality management system and is the only standard in the family that can be certified to (although this is not a requirement). It can be used by any organization, large or small, regardless of its field of activity. In fact, there are over one million

 • ISO 9000 Wikipedia

  Essentially, the layout of the standard is similar to the previous ISO 9001:2008 standard in that it follows the Plan, Do, Check, Act cycle in a process-based approach but is now further encouraging this to have risk-based thinking (section 0.3.3 of the introduction).

 • ISO 9001 Kwaliteitsmanagement NEN

  Wat betekent de publicatie van de nieuwe ISO-normen voor uw huidige ISO 9001-certificaat? Raadpleeg de Veelgestelde vragen .

 • NEN-EN-ISO 9001:2008 nl NEN

  Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem

 • De ISO 9001:2015 norm raadplegen, begrijpen en doorgronden

  De ISO 9001:2008 versie kende nog verplichte procedures. Één van de nieuwe termen binnen ISO 9001:2015 is ‘gedocumenteerde informatie’. ISO 9001:2015 vereist dat u gedocumenteerde informatie onderhoudt voor zover die documentatie nodig is om de uitvoering van processen te ondersteunen en u die nodig acht om er zeker van te zijn dat

 • ISO 9001 Kwaliteitsmanagement Informatie bronnen BSI

  Bekijk alle informatie bronnen zoals handleidingen en whitepapers, die BSI voor u heeft ontwikkeld over ISO 9001 Kwaliteitsmanagement.

 • ISO 9001:2008 Quality management systems --

  Where exclusions are made, claims of conformity to ISO 9001:2008 are not acceptable unless these exclusions are limited to requirements within Clause 7, and such exclusions do not affect the organization's ability, or responsibility, to provide product that meets customer and applicable statutory and regulatory requirements.

 • ISO 9001 Kwaliteitsmanagement revisie norm 9001:2015 BSI

  De certificatie voor ISO 9001:2008 is toegestaan voor een periode van 3 jaar na de publicatie van de nieuwe norm in 2015. Deze periode is besloten door de UK Accreditation Service (UKAS). Keer terug naar onze ISO 9001 pagina om te zien waarom ISO 9001 zo waardevol is en hoe we u kunnen helpen om gecertificeerd te worden.

 • ISO 9001 What is ISO 9001, quality management

  ISO 9001 certification is suitable for all sizes and types of organisations and is well established around the world as an invaluable Quality Management System standard. It is suitable for organisations in all industry sectors and will help your organisation to improve management processes to

 • Verschil ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015

  Verschil ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015 is het certificeren zonder handboeken. Een belangrijk verschil tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015 is de structuur voor vastlegging. Waar in de 2008 versie het welbekende handboek en procesbeschrijvingen nog gangbaar waren, is

 • ISO 9001: voor de groei van uw organisatie

  De kracht van ISO 9001 is zichtbaar op meerdere vlakken. U werkt met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) continu aan het verbeteren van de interne organisatie, terwijl u meer nieuwe klanten aantrekt, uw omzet verhoogt en uw bestaande klanten tevreden stelt.

 • ISO 9001:2008 Kiwa Nederland

  ISO 9001: 2008 is een methodiek die hiervoor een kader biedt. Organisaties die een procesmodel definiëren en op kritische punten in het proces controlemomenten inbouwen, slagen erin te innoveren en het rendement van de bedrijfsprocessen aanzienlijk te verbeteren.

 • ISO 9001:2015 Kwaliteitshandboek Procedures

  We leveren een kwaliteitshandboek, procedures en registraties om te voldoen aan de eisen van de kwaliteitsnorm ISO 9001.

 • ISO 9001:2015 De te nemen stappen naar certificatie

  ISO 9001 schrijft niet direct procedures voor, maar is een spiegel om de organisatie in te bekijken. U kunt toetsen of het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie compleet is en

 • ISO9001:2008_百度百科

  iso9001:2008标准是根据世界上170个国家大约100万个通过iso9001认证的组织的8年实践,更清晰、明确地表达iso9001:2000的要求,并增强与iso14001:2004的兼容性。目前,2008 版 iso9001《质量管理体系要求》国际标准计划于 2008 年底发布 gb/t 19001-2008《质量管理体系要求》。

 • Home ISO Register

  Is uw bedrijf of instelling nog niet opgenomen in ons register? Registreer dan uw onderneming in het nationaal register van ISO certificaten en zorg voor een betere vindbaarheid.

 • IS/ISO 9001 (2008): Quality Management Systems Requirements

  Annex A shows the correspondence between ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004. This Internationa! Standard does not include requirements specific to other management systems, such as those particular to environmental management, occupational health and safety management, financial management or risk management.

 • Vaarwel kwaliteitshandboek, hallo gedocumenteerde

  Gelukkig verschillen deze eisen, op wat nuanceverschillen na, inhoudelijk niet veel met ISO 9001:2008. Zo heeft het risicogerichte denken in ISO 9001:2015 ervoor gezorgd dat er geen eisen meer zijn wat betreft gedocumenteerde preventiemaatregelen, aangezien wordt aangenomen dat u deze voor bent.

 • ISO 9001:2008 Part 1 of 2 YouTube

  24-8-2012· Quality Management, Six Sigma, Data Analysis, and ASQ Exam Preparation Courses on up to 80% Sale: ***** *...

 • Auteur: QualityGurus
 • Verschillen tussen ISO 9001-2008 en ISO 9001-2015 Sigma

  Verschillen tussen ISO 9001-2008 en ISO 9001-2015. 28 april 2015. De nieuwe versie van ISO 9001 is inmiddels gepubliceerd als Draft International Standard (DIS). De definitieve versie komt waarschijnlijk in september 2015. Wat zijn de verschillen en wat kunnen organisaties nu al doen?

 • ISO 9001:2015 What is the 9001:2015 Standard?

  This includes not only organizations that are certified to ISO 9001:2008, but also any organizations involved in training or certifying others. As of September 14, 2018 organizations that are currently registered to ISO 9001:2008 should have transitioned to the 2015 standard.

 • ISO 9001:2015: het einde van het klassieke kwaliteitshandboek?

  Een concreet voorbeeld. Een proces dat volgens ISO 9001:2008 beschreven ‘moet’ worden is het hoe men om moet gaan met klachten van klanten. En dit wordt dan ook netjes beschreven in het kwaliteitshandboek, misschien in een groot document op het intranet (of erger: in de kast).

 • DNVGL Safer Smarter Greener DNV GL

  Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organizations to advance the safety and sustainability of their business.

 • ISO9001:2008 Tebulo Engineering

  Tebulo Engineering heeft tijdens de uitgebreide driejaarlijkse audit aangetoond de kwaliteit volgens ISO9001:2008 geborgd te hebben. 2014-02-18 tot 2014-02-20

 • ISO 9001 Wikipedia, la enciclopedia libre

  Las organizaciones certificada ISO 9001:2008 requieren realizar un proceso de transición a la nueva edición, de cara a mantener la certificación. Diferencias entre la versión 2008 y la versión 2015

 • Verplichte gedocumenteerde informatie in ISO 9001:2015

  In de norm ISO 9001:2015 zijn in tegenstelling tot de 2008 versie geen vereisten meer ten aanzien van een kwaliteitshandboek en verplichte procedures. Wel wordt gedocumenteerde informatie geëist als: Onderbouwing van het opgerichte kwaliteitsmanagementsysteem Bewijs van behaalde resultaten, de doeltreffendheid en doelmatigheid van het